Уразагъыз къабыл болсун, ажалыгъыз сабыр болсун, ёмюрюгюз узакъ болсун, нёгеригиз Аллах болсун, юйюгюз насыпдан, къууанчдан толсун!

Жашаугъуз узакъ болсун, хуржунугъуз къалын болсун, жюрегигиз нюрден толсун, насыбыгъыз эркин болсун, ариулугъузну Аллах алмасын, саулугъугъузну Аллах къызгъанмасын, жууугъузну Аллах жарсытмасын, юйдегизден Аллах айырмасын, Аллах сюйген адамла болугъуз! Иманлы адамла болайыкъ, динибизча ариу, кирсиз, тюз адамла болайыкъ. Келир бу заманга да ауруусуз, къыйынсыз, къуанч халда жетерге бююрсун сыйлы Аллах! Ата бла Анагъызны сюйюгюз, хар кюнсайын багъалатыб туругъуз, ораза айт бла алгъышлайма!

9 комментариев

Оставить комментарий